kontakt z nami

Tel. 694-099-911
575-999-437

kontakt@Mandarynkowa-Kraina.pl

Ciocia Justyna - właściciel, wychowawca grupy żłobkowej

Absolwentka studiów licencjackich (2009 – 2012) na kierunku Pedagogika Specjalna i specjalnościach – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Kolejno, kontynuowała studia, zdobywając tytuł magistra (2012 – 2014) na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna. W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka (0-3) w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobku i przedszkolu. W latach 2012 – 2015 pani Justyna pracowała jako animator w sali zabaw dla dzieci, w 2014 r. jako asystent – cień dla dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym, natomiast w latach 2013 – 2015 sprawowała funkcję wychowawcy grupy przedszkolnej. 

Ukończone kursy i szkolenia:

• Szkolenie z zakresu metody czytania dr Ireny Majchrzak

• Szkolenie z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

• Kurs animatora zabaw dziecięcych

• Szkolenie z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej metody czytania

• Szkolenie ,,Dziecięca matematyka’’ prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

• Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

 

,,Mandarynkową Krainę’’ stworzyłam z miłości do najmłodszych dzieci. To miejsce, w którym dzieci nie tylko się bawią, ale rozwijają swoje umiejętności, talenty, predyspozycje, w którym uczą się samodzielności, współżycia  w grupie a nade wszystko – czują się bezpieczne i kochane. Największą nagrodą za moją pracę jest uśmiech oraz postępy moich podopiecznych i  zadowolenie ich rodziców. Serdecznie zapraszam do Mandarynkowej Krainy!

 

Ciocia Ania – nauczyciel wychowawca grupy żłobkowej

Ciocia Ania pracuje jako opiekun żłobkowy od 2007 roku. W latach 2007 – 2014 opiekowała się grupą żłobkową w wieku od 8 miesięcy do 3 lat, natomiast od 2014 dziećmi w wieku od roku do 3 lat. Do obowiązków cioci Ani należy organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych, muzycznych i plastycznych, organizacja czasu grupy poprzez dostosowywanie odpowiednich pomocy, zabawek, kształtowanie prawidłowych postaw oraz dbanie o pielęgnację dzieci. 

 

Ciocia Sylwia – opiekun grupy żłobkowej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie. W roku 2014 r. pani Sylwia opiekowała się prywatnie jako niania dwiema dziewczynkami w wieku 2 i 6 lat, dbając o kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw u dzieci, ich bezpieczeństwo, higienę, sprawność motoryczną i prawidłowy rozwój intelektualny. Od 2015 pracuje jako opiekun w żłobku. Do jej obowiązków należy organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ruchowych i plastycznych, zaspokajanie potrzeb dzieci, nauka samodzielności w różnych aktywnościach życiowych, wspomaganie rozwoju dzieci, oraz pielęgnacja maluchów. Dodatkowo Pani Sylwia jest naszym kierownikiem ds. Administracji.


Ciocia Natalka - opiekun grupy żłobkowej

Pani Natalia ukończyła liceum ogólnokształcące i zaraz po szkole średniej, odnalazła się w pracy z Maluchami – podjęła pracę jako niania, zarówno w Polsce jak i za granicą. W naszym żłobku Pani Natalia zajmuje się zajęciami muzycznymi, pielęgnacją a także fotografowaniem naszych Żłobkowiczków.

 

 

 

Opinie rodziców

Copyright 2015 Mandarynkowa-Kraina.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt strony internetowej: werb.pl